TERMINI TANCAT.

 

La Junta de Govern Local ha aprovat les bases de la convocatòria per a la selecció de projectes que s’exposaran a l’Espai d’Art de Llinars del Vallès fins al 31 de desembre de l’any 2026, un període en què està previst que es puguin fer entre tres i cinc exposicions a l’any, tot i que podran ser reduïdes o ampliades depenent de les circumstàncies o els possibles acords als quals es pugui arribar. El termini de presentació ha començat aquest dijous 2 de novembre i es va allargar fins el dia 24 de novembre de 2023.

 

Cadascuna de les exposicions tindrà una durada aproximada d’entre dos i tres mesos, que es podrien ampliar en cas de més afluència de la prevista inicialment, rellevància de l’obra o causes de força major.

La selecció de les propostes valorarà especialment la qualitat artística del projecte i el seu encaix dins la línia de l’Espai d’Art; la construcció d’un fil discursiu que aglutini el conjunt de l’exposició i que sigui coherent i unitari; la capacitat del projecte d’adaptar-se, en cada cas, a les necessitats de les sales; la proximitat de l’artista a Llinars del Vallès sigui per qüestions de residència o naixement o de vinculació laboral social; i, finalment, la seva proposta de vinculació amb les escoles i la possibilitat de fer algun taller relacionat.

Les bases també precisen que els projectes que es presentin ho poden fer sobre qualsevol tècnica, procediment, suport i material (pintura, escultura, fotografia, audiovisual, tapís, etc.). I fins i tot existeix la possibilitat d’aglutinar-los tots dins del mateix projecte.